Agenţia Română de Cooperare Tehnologică şi Industrială pentru Securitate şi Apărare!


Hotărârea nr. 790/2024 prevede organizarea şi funcţionarea Agenţiei Române de Cooperare Tehnologică şi Industrială pentru Securitate şi Apărare.

Agenţia Română de Cooperare Tehnologică şi Industrială pentru Securitate şi Apărare, denumită în continuare ARCTIS, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.

Conducerea ARCTIS este asigurată de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim – ministrului la propunerea M.E.A.T. şi de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numit prin ordin al ministrului M.E.A.T.

Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului din cadrul aparatului propriu al ARCTIS se stabilesc prin fişa postului.